Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

Les hirondelles du moulin respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het Engels ook wel General Data Protection Regulation (GDPR). Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gericht.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van het uitvoeren van de met u aangegane overeenkomst, bijvoorbeeld voor het bevestigen van uw reservering en het opstellen van de factuur voor uw overnachtingen, het voldoen aan een wettelijke verplichting en in geval van een gerechtvaardigd belang ten aanzien van marketingdoeleinden. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen de Europese Unie. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden; de gegevens worden slechts verstrekt aan derden voor zover hier een legitieme reden voor aanwezig is, zoals de / een eventuele verkoop van de onderneming.

Wij hebben procedures om ongeautoriseerde toegang tot, en het misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wij gebruiken geschikte zakelijke systemen en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor toegang tot de persoonsgegevens op onze computers & servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens in het kader van hun werkzaamheden.

We zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

U heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij Les hirondelles du moulin. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij ons. Uw verzoek zal binnen vier weken worden afgehandeld. We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen.